طرح ریزی استراتژیک تغییر نماد ایران در جهان

 

آنطور که میدانید نقشه ایران مانند یک حیوان است که اکثرا می گویند این حیوان گربه است و غرب در اکثر فیلم ها و کارتون های خود به جای ایران از نماد گربه استفاده می کند. همانطور که میدانید در کارتون معروف موش و گربه،گربه نماد ایران و موش نماد یهودیان و صهیون هاست و چه جالب که در چند دهه گذشته غرب با ساخت کارتون های گوناگون موش را به صورت موجودی مظلوم در آورده و از طرفی گربه موجودی بد و دشمن موش ها.
هدف از توضیح بالا این است که زمان آن فرا رسیده تا ما ایرانی ها این نماد را تغییر دهیم. نقشه ایران شبیه گربه سانان است و این یعنی اگر شبیه گربه هست پس شبیه شیر نیز می باشد. در این جاست که با تغییر نماد ایران از گربه به شیر و جهانی کردن آن چند منفعت دارد:
1- نماد شیر تخریب ناپذیر است زیرا اگر در کارتون ها تخریب هم شود در مستندات همانطور با عظمت باقی مانده و هیچ آسیبی به این نماد وارد نمیشود در حالی که گربه به ذات ترسوست و به راحتی قابل تخریب است.
۲-جوانان امروز خارجی در کودکی با افسانه شیر شاه بزرگ شده اند و با شنیدن این که ایران شیر است حساب دیگری باز می کنند و این جاست وقتی صحبت جنگ با ایران به میان می آید این ترس در آن ها ایجاد می شود که به جنگ شیر میروند ولی وقتی گربه می گویی گویی به بازی می آیند.
این دو دلیل کافیست تا امروز ما جنگ روانی خود را آغاز کنیم و با یک نام تاثیراتی بگذاریم که آن ها با نام هایشان می گذارند.

حال از شما درخواست می کنم که اطلاع رسانی نموده و فضای مجازی را پر کنید تا از این پس به جای این که بگویند نقشه ایران شبیه گربه است بگویند شبیه شیر است. تا باشد عامل رعب و وحشتی شود برای دشمنان.

از پارس تا خزر ایران نشسته است…………….این شیر پنجه دیوان شکسته است

با تشکر و امید یاری

/ 0 نظر / 11 بازدید